Santiago de Compostela

Un vídeo feito coas miñas imaxes de Santiago a lo largo do tempo...